logo Projektu AWANS
strona MOPR Lublin
dzisiaj: piątek, 31 marca 2023r.

Informacje o Projekcie

Czas realizacji projektu:
02.01.2007r. - 29.02.2008r.
Beneficjenci ostateczni:
młodzież z osiedla im. Antoniny Grygowej w wieku 15 - 24 lata (20 osób) sprawiająca problemy wychowawcze, pochodząca z rodzin ubogich, zagrożona dysfunkcjami społecznymi
Opis projektu:
Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży zamieszkującej osiedle im. A. Grygowej.
Wsparcie dla każdej osoby obejmie:
 • indywidualne spotkania z psychologiem - 18 godz.
 • uczestnictwo w grupach wsparcia - 24 godz.
 • kurs komputerowy - 144 godz.
 • kursy językowe (angielski i niemiecki po 96 godz.)
 • 2-tygodniowy obóz językowy będący uzupełnieniem kursów językowych
 • warsztaty edukacyjno-kulturalne - 4 wyjazdy
 • warsztaty edukacyjno-wychowawcze w sądzie, areszcie śledczym
Starsza grupa (18-24 lata) dodatkowo skorzysta z:
 • doradztwa zawodowego (indywidualne i grupowe - po 24 godz.)
 • kursów:
  • » z zakresu robót budowlanych - 450 godz.
  • » prawa jazdy - 60 godz.
  • » kosmetyczny - 288 godz.
  • » fryzjerski - 288 godz.
 • badań lekarskich
Nawiązana współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami umożliwi odbycie staży zawodowych i podjęcie zatrudnienia.
EFS