Grupa samopomocowa
Uprzejmie informujemy, że pracownicy Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR w Lublinie prowadzą grupę samopomocową dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w ramach której zapewniają spotkania ze specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy, wspólną organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i pasji, integrację osób z podobnymi problemami
Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć
W ramach trwającej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć, w dniach od 4 do 10 grudnia przedstawiciele instytucji Miasta Lublin, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, będą pełnić dyżury, udzielać wsparcia oraz pomocy osobom pokrzywdzonym
VII Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych
Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 grudnia 2019 roku, w godzinach od 10.00 -14.30, w Targach Lublin odbędzie się siódma edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Prezydenta Miasta Lublin. Wstęp i udział w wydarzeniach jest bezpłatny.
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
W dniu dzisiejszym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities) - święto (przypadające corocznie 3 grudnia) ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992)
Gratulacje i życzenia
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego otrzymaliśmy gratulacje i życzenia.
Jest nam niezmiernie miło, że tak wiele osób i instytucji pamiętało o Naszym święcie, za co pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
30 rocznica przyjęcia Konwencji o prawach dziecka
Dnia 20 listopada 2019 roku obchodzimy 30 rocznicę przyjęcia Konwencji o prawach dziecka (Convention on the Rights of the Child). Jest to najważniejszy, międzynarodowy dokument określający prawa dziecka. Został podpisany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989 r.
Ogólnopolski Dzień Seniora
14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora. To doskonała okazja do podkreślenia wyjątkowej roli osób starszych w naszym społeczeństwie, zwłaszcza w zakresie doświadczenia i wiedzy.
Jest to również okazja do przypomnienia jaką ofertą dedykowaną seniorom dysponuje Miasto Lublin.
"Gorący Patrol"
Uprzejmie informujemy, że od listopada ruszyła kolejna edycja programu pomocy osobom bezdomnym "Gorący patrol", realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie.
Wsparcie udzielane jest w punkcie przy ul. 1 Maja 20 w Lublinie, gdzie codziennie, o godzinie 19.00, wydawany jest ciepły posiłek, herbata, odzież i opatrunki.
Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego
Mieszkańcy Lublina mają możliwość nieodpłatnego wypożyczenia na własne potrzeby 15 łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych, 5 krzesełek kąpielowych oraz 10 balkoników ułatwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Taką ofertę kieruje Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie przy ul. Kosmonautów 78. Wypożyczalnia działa w ramach projektu LUBinclusiON, mogą z niej skorzystać mieszkańcy Lublina. Sprzęt wypożyczyć można na rok czasu, z możliwością przedłużenia.
Internetowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Uprzejmie informujemy, że Fundacja ECOTEXTIL uruchomiła bezpłatną, internetową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
Fundacja udostępnia osobom niepełnosprawnym sprzęt w postaci: trójkołowych rowerów, wózków inwalidzkich, kuli łokciowych, balkoników ortopedycznych, łóżek rehabilitacyjnych
Nabór wniosków
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
"Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"
Uprzejmie informujemy, że Lubelska Fundacja Rozwoju rozpoczęła realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II", w ramach którego udzielane są preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
Nowości w "Programie wyrównywania różnic między regionami III"
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Środki te mają umożliwić m.in. zakup i montaż wind, a także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego