ZMIANA SPOSOBU OBSŁUGI INTERESANTÓW
POMOC DLA SENIORÓW
tel. 81 466 53 30
kom. 882 431 094
tel. 22 505 11 11 - Korpus Wsparcia Seniorów
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNICTWO OBYWATELSKIE - MEDIACJE
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Dzień 29 kwietnia Komisja Europejska ustanowiła Dniem Solidarności Międzypokoleniowej. Głównym celem tej inicjtywy jest promowanie porozumienia między młodszymi i starszymi mieszkańcami Europy.
Wydarzenia organizowane w tym dniu mają zachęcać do integracji międzypokoleniowej i sprawić, by Unia Europejska była miejscem coraz bardziej przyjaznym dla mieszkańców w starszym wieku.
Paczka dla seniora - wspólna akcja świąteczna PCK, MOPR, PKPS i Straży Miejskiej
Z myślą o samotnych seniorach oraz mieszkańcach z niepełnosprawnościami, którzy obawiają się opuszczać swoje domy z uwagi na trwający stan epidemii, Miejski Ośrodkek Pomocy Rodzinie w Lublinie wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Lubelskim Oddziałem Okręgowym oraz Strażą Miejską w Lublinie przygotowali i dostarczyli blisko 300 paczek świątecznych.
Rekrutacja do projektu wsparcia społecznego "Pomocna Dłoń"
Informacja
Pomocna Dłoń to zdalny, ogólnopolski projekt wsparcia społecznego organizowany przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM we współpracy z wolontariuszami firmy State Street. Działania kierowane są do wszystkich osób, które ucierpiały z powodu pandemii Covid-19, zarówno w obszarze zawodowym, ale również w sensie prawnym, relacji społecznych i zdrowia psychicznego.
Aktywny Samorząd 2021
Komunikat
Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu marcu bieżącego roku Miasto Lublin po raz kolejny przystąpi do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Nowe terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 r.
Przypominamy, że obecny okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się z dniem 31 maja 2021r.
Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie przyznawane, co do zasady na roczny okres trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.
Miasto wspiera walkę z depresją
Informacja
Miasto Lublin włącza się w pomoc osobom dotkniętym depresją. W związku z przypadającym jutro (23 lutego) Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, specjaliści Centrum Interwencji Kryzysowej świadczyć będą konsultacje psychologiczne, przeznaczone zarówno dla chorych na tę chorobę, jak i ich bliskich.
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwami
Informacja
Od poniedziałku (22 lutego), kiedy obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw, rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoby będące ofiarami przestępstwa, jakim jest przemoc, mogą w tych dniach skorzystać z różnych form wsparcia świadczonych miedzy innymi przez instytucje Miasta Lublin
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie po raz kolejny włączają się w tą inicjatywę: Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Wszystkie osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą w dniach 22–23 lutego kontaktować się telefonicznie z pracownikami Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców
Informacja
Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniach chronionych położonych na terenie Lublina dla cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy
Zasady dowozu mieszkańców Lublina do punktów szczepień
Informacja
Przypominamy, że mieszkańcy Lublina mający trudność w samodzielnym dotarciu do punków szczepień mogą korzystać z nieodpłatnego transportu oferowanego przez Miasto Lublin.
Pierwsze w Lublinie Forum Seniora
Informacja
Seniorów, którzy z powodu epidemii maja ograniczone możliwości korzystania z oferty kulturalnej, serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym lubelskim Forum Seniora. Jest to wydarzenie odbywające się cyklicznie w całej Polsce. 28 stycznia będą mogli wziąć w nim udział lublinianie. Organizowane jest przez Kurier Lubelski, we współpracy z Miastem Lublin.
Trwa rejestracja na szczepienie przeciwko Covid-19
Informacja
Przypominamy, że mieszkańcy Lublina mogą rejestrować się na na szczepienie przeciwko SARS-CoV-2. Od 15 stycznia trwa rejestracja osób w wieku 80+, natomiast od 22 stycznia na szczepienia będą mogły zapisywać się osoby w wieku powyżej 70 lat. Dodatkową pomoc przy rejestracji otrzymają od Miasta osoby objęte wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Miasto dowiezie osoby z niepełnosprawnościami do punktów szczepień
Informacja
Mieszkańcy Lublina z niepełnosprawnościami, mający problemy z poruszaniem się i dotarciem do punktu szczepień przeciw COVID-19, będą mogli skorzystać ze zorganizowanego i bezpłatnego transportu zapewnionego przez Miasto
Nowe opaski życia dla lubelskich seniorów
Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. w Mieście Lublin kontynuowany będzie program "SOS dla Seniora" oferujący usługę teleopieki z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Wspólna akcja świąteczna MOPR, PCK i Straży Miejskiej
Z myślą o samotnych seniorach oraz mieszkańcach z niepełnosprawnościami, którzy obawiają się opuszczać swoje domy z uwagi na trwający stan epidemii, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem Lubelskim Oddziałem Okręgowym oraz Strażą Miejską w Lublinie przygotowalii dostarczyli blisko 200 paczek świątecznych do osób potrzebujących.

ZMIANA SPOSOBU OBSŁUGI INTERESANTÓW
POMOC DLA SENIORÓW
tel. 81 466 53 30
kom. 882 431 094
tel. 22 505 11 11 - Korpus Wsparcia Seniorów
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
PORADNICTWO OBYWATELSKIE
MEDIACJE
Program 'Aktywny samorząd' Program Rodzina 500+ Program rządowy 'Dobry Start' Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie Procedura kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji Rodziny wspierającej Milczący przewodnik - pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących Miejsce Przyjazne Seniorom