Menu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-09-20

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz KanadysTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 53 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
Do budynku prowadzą 3 wejścia (wejście główne i 2 wejścia boczne). Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem głównym i wejściem z tyłu budynku zamontowane są udźwiękowione znaczniki. Budynek jest ogólnodostępny. Dla osób na wózkach dostępna jest winda znajdują się w głównym holu, którą można dostać się na piętra: -1, 0, 1, 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze -1 do której można dojechać windą z korytarza głównego na parterze. Na piętrze 1 na wprost po wyjściu z windy zamontowana jest tablica tyflograficzna przedstawiająca rozkład piętra, umożliwiająca łatwiejsze poruszanie się dla osób niewidzących lub słabowidzących. W całym budynku umieszczone są piktogramy. Na placu parkingowym wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku jest pętla indukcyjna umożliwiająca łatwiejszą komunikację z osobami niedosłyszącymi. Nad wejściem głównym i z tyłu budynku zamontowany jest znacznik udźwiękowiony naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku są oznaczeń w alfabecie brajla oraz kontrastowe oznacza schodów dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia nr 1 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 3 - ul. Kowalska 5, 20-115 Lublin
Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy, biura znajdują się na III piętrze. Na piętro można wjechać windą bądź dojść klatką schodową. Po wyjściu z winy na ścianie naprzeciwko zamontowana jest tablica tyflograficzna przedstawiająca rozkład piętra, umożliwiająca łatwiejsze poruszanie się dla osób niewidzących lub słabowidzących. Na patrerze i całym piętrze zamontowane są piktogramy. Biura są ogólnodostępne. Podjazd i winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny - strefa płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem zamontowany jest znacznik udźwiękowiony naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
W budynkach są oznaczeń w alfabecie brajla oraz kontrastowe oznacza schodów dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 4 - ul. Lubartowska 6-8, 20-084 Lublin
Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - jeden schodek (podest) przed drzwiami, siedziba znajduje się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak podjazdu i windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny - strefa płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin. W siedzibie Filii Nr 1 do której należy jednostka można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 15 - ul. Narutowicza 74A, 20-013 Lublin
Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - pięć schodków przed drzwiami, biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak podjazdu i windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Parking ogólnodostępny - strefa płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin. W bocznej ulicy (ul. Ochotnicza) są wyznaczone miejsca dla osoby niepełnosprawnej.
W siedzibie Filii Nr 1 do której należy jednostka można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 16 - ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin
Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - trzy schodki przed drzwiami, biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak podjazdu i windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W siedzibie Filii Nr 1 do której należy jednostka można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia nr 2, Sekcja Pracy Socjalnej nr 11 oraz Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej - ul. Hutnicza 1a, 20-218 Lublin
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Pierwsze wejście od przodu prowadzące do klatki schodowej lub windy nad którym zamontowany jest znacznik udźwiękowiony naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście prowadzi przez wspólne przejście ze sklepem do windy lub klatki schodowej. Trzecie wejście znajduje się z tyłu budynku i jest wyjściem awaryjne, Biura znajdują się na 1 piętrze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna umożliwiająca łatwiejszą komunikację z osobami niedosłyszącymi. Po wejściu lub wjechaniu windą na piętro po lewej stronie na ścianie zamontowana jest tablica tyflograficzna przedstawiająca rozkład piętra, umożliwiająca łatwiejsze poruszanie się dla osób niewidzących lub słabowidzących. W całym budynku umieszczone są piktogramy. Dla osób na wózkach inwalidzkich na poziomach: -1, 0, 1 dostępna jest winda. Na pierwszym piętrze dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na poziome -1 oraz przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 7, Sekcja Pracy Socjalnej nr 12 - ul. Startowa 11, 20-352 Lublin
Do budynku prowadzi 1 wejście z ulicy - siedem schodków przed drzwiami, pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed drzwiami jest podjazd dla wózków inwalidzkich. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. W siedzibie Filii Nr 2 do której należą jednostki można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 23 - ul. Jagiełły 10, 20-281 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Pomieszczenia znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wąskie drzwi uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim do sekcji. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W siedzibie Filii Nr 2 do której należy jednostka można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia nr 3 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 8 - ul. Mieszka I 4, 20-610 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy - sześć / siedem schodów przed drzwiami.
Jest również podjazd dla wózków inwalidzkich z lewej strony jednakże podjazd doprowadza tylko do wejścia do budynku na parterze. Nad głównym wejściem zamontowany jest znacznik udźwiękowiony naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W całym budynku umieszczone są piktogramy. Wąskie drzwi do budynku uniemożliwiają wjazdu osobom na wózkach inwalidzkich. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro na które można wejść tylko schodami. Po wejściu na piętro na ścianie naprzeciwko wejścia zamontowana jest tablica tyflograficzna przedstawiająca rozkład piętra, umożliwiająca łatwiejsze poruszanie się dla osób niewidzących lub słabowidzących. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 2 - ul. Głęboka 11, 20-612 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika, jeden schodek (podest) z podjazdem przed drzwiami. Możliwość wjazdu osób na wózkach inwalidzkich . Biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.
W siedzibie Filii Nr 3 do której jednostka należy można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 6 - ul. Jutrzenki 6, 20-538 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy - dojście do wejścia schodami z chodnika. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W siedzibie Filii Nr 3 do której jednostka należy można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 14 - ul. Zana 38, 20-612 Lublin
Wejście do budynku z chodnika. Biura znajdują się na piątym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajdują się windy dla osób niepełnosprawnych. Szerokie korytarze umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim ale do samych pokoi biurowych nie wjedzie się. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. W siedzibie Filii Nr 3 do której należy jednostka można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia nr 4 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 19 - ul. Kompozytorów Polskich 8, 20-848 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy z podjazdem przed drzwiami. Możliwość wjazdu osób na wózkach inwalidzkich. Biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Nad głównym wejściem zamontowany jest znacznik udźwiękowiony naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Po wejściu do budynku naprzeciw zamontowana jest tablica tyflograficzna przedstawiająca rozkład piętra, umożliwiająca łatwiejsze poruszanie się dla osób niewidzących lub słabowidzących. W całym budynku umieszczone są piktogramy. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 1 - ul. Głowackiego 35, 20-060 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy. Biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jest podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W siedzibie Filii Nr 4 do której należy jednostka można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 18 - ul. M. Koryznowej 2b, 20-137 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Możliwość wjazdu osób na wózkach inwalidzkich. Biura znajdują się na parterze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. W siedzibie Filii Nr 4 do której należy jednostka można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 22 - ul. Paganiniego 12, 20-850 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Do biura prowadzą schody z wykonanym podjazdem dla wózków. Biura znajdują się na wysokim parterze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W siedzibie Filii Nr 4 do której należy jednostka można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Filia nr 5, Sekcja Pracy Socjalnej nr 5 i Sekcja Pracy Socjalnej nr 20 - ul. Nałkowskich 114, 20-470 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika - dojście do wejścia schodami z ulicy. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Nad wejściem do budynku zamontowany jest znacznik udźwiękowiony naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro i jest to jedyna możliwość dostania się na piętro, brak windy. Na piętrze naprzeciw wejścia zamontowana jest tablica tyflograficzna przedstawiająca rozkład piętra, umożliwiająca łatwiejsze poruszanie się dla osób niewidzących lub słabowidzących. W całym budynku umieszczone są piktogramy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 17 - ul. Róży Wiatrów 1, 20-468 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy schodami lub podjazdem dla wózków inwalidzkich wyłącznie do poziomu parteru. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe gdzie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W siedzibie Filii Nr 5 do której należy jednostka można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Sekcja Pracy Socjalnej nr 21 - ul. Zdrowa 14, 20-383 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy schodami lub podjazdem dla wózków inwalidzkich wyłącznie do poziomu parteru. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. W siedzibie Filii Nr 5 do której należy jednostka można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Wydział Świadczeń Socjalnych i Dział ds. osób niepełnosprawnych - ul. Zemborzycka 88-92, 20 - 445 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z placu - dwa schodki z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Nad głównym wejściem oraz przy bramie ogrodzenia umieszczone są znaczniki udźwiękowione naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Po wejściu do budynku po prawej stronie na ścianie umieszczona jest tablica tyflograficzna przedstawiająca rozkład piętra, umożliwiająca łatwiejsze poruszanie się dla osób niewidzących lub słabowidzących. W całym budynku umieszczone są piktogramy. Biura znajdują się na wszystkich trzech piętrach nie są ogólnodostępne. Wejścia na piętra zabezpieczone jest domofonem. Ogólnodostępna jest wyłącznie sala obsługi klienta, która znajduje się na parterze. W budynku jest winda dostępna z każdego poziomu tj. parter, 1 i 2 piętro. Obok sali obsługi klientów, na parterze, znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz komfortka. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna umożliwiająca łatwiejszą komunikację z osobami niedosłyszącymi. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ul. Głęboka 11, 20-612 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z chodnika. Nad głównym wejściem zamontowany jest znacznik udźwiękowiony naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro gdzie znajdują się biura. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin - ul. Popiełuszki 28E, 20-052 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy, przed drzwiami jeden schodek. Poradnia znajduje się na parterze. Gabinety są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna umożliwiająca łatwiejszą komunikację z osobami niedosłyszącymi. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W całym budynku umieszczone są piktogramy. Brak windy, jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej - ul. Poniatowskiego 4, 20-060 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy schodami. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro. Biura znajdują się na pierwszym piętrze. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W całym budynku umieszczone są piktogramy. Brak windy, brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sekcja ds. realizacji projektów i pomocy cudzoziemcom - ul. Unii Lubelskiej 15, 20-108 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście. Biura znajdują się na drugim piętrze - wjazd schodołazem. Biura są ogólnodostępne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W całym budynku umieszczone są piktogramy Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Centrum Aktywizacji Środowiskowej - ul. Grygowej 4B, 20-260 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy. Biura znajdują się na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna umożliwiająca łatwiejszą komunikację z osobami niedosłyszącymi. Dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Brak wytyczonych miejsc parkingowych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dokumenty do pobrania

Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek o zapewnienie dostępności (wersja do edycji)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat