Menu

Uprzejmie informujemy, że od 1 grudnia (czwartek) mieszkańcy Lublina będą mogli składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych. To nowy, jednorazowy dodatek dla osób, które ogrzewają dom energią elektryczną. Dodatek nie przysługuje osobom, które do ogrzania domu wykorzystują fotowoltaikę (lub inne odnawialne źródła energii) oraz tym które otrzymały dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Dodatek elektryczny - gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego w formie papierowej będą przyjmowane od czwartku (1 grudnia) łącznie w 10 lokalizacjach na terenie Lublina:

 • Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin przy:
  ul. Wieniawska 14,
  ul. Filaretów 44,
  ul. Szaserów 13-15,
  ul. Franciszka Kleeberga 12a
  ul. Wolska 11
  w poniedziałki i wtorki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15.
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie:
  w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d
  oraz filiach przy ulicach:
  ul. Lubartowska 6-8,
  ul. Hutnicza,
  al. Kompozytorów Polskich 8,
  ul. Nałkowskich 114,
  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.
Komu przysługuje dodatek elektryczny?

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracja CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.
Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres. Dotyczy to przypadku zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach ( dla których nie było możliwości ustalenia odrębnego adresu) kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku elektrycznego

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia przez gospodarstwo więcej niż 5 MWh, odbiorcom przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości w kwocie 1500 zł.
Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Dodatek elektryczny - do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat