Menu

wolontariat
"Człowiek jest wielki
nie przez to co ma,
nie przez to kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II
Intencją działalności wolontarystycznej
jest łączenie na poziomie lokalnym
ludzi chętnych do niesienia pomocy
z tymi, którzy na taką pomoc czekają.
Inicjowanie środowiska lokalnego
to duże wyzwanie!

Informacje ogólne o wolontariacie

Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450).

Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna i świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Osoba, która wykonuje te zadania nazywana jest wolontariuszem.

Wolontariusz ma inny status niż pracownik, dlatego działalność wolontarystyczna nie ma wpływu na przyszłe uprawnienia pracownicze, np. uprawnienia do świadczeń finansowych, stażu pracy, urlopu wypoczynkowego. Zadania realizowane przez wolontariusza stanowią ofertę uzupełniającą kierowaną do osób potrzebujących wsparcia, co oznacza, że nie podejmuje on obowiązków należących do kompetencji pracowników ośrodka pomocy społecznej.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat daje szansę zdobycia nowych doświadczeń, wprowadzenia na rynek pracy, zaspokajania ciekawości świata, sprawdzenia własnych predyspozycji w nowych rolach społecznych, poznania specyfiki pracy i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. Jednocześnie wymaga aktywności i umiejętności dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą.
Osoby wykazujące akces podjęcia działalności wolontarystycznej mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

W każdym wieku i na każdym etapie prowadzonej działalności zawodowej, jak również w okresie zamykającym aktywność zawodową warto zastanowić się nad podjęciem decyzji o przyłączeniu się do grupy wolontariuszy prowadzących działalność na rzecz osób zależnych: starszych, samotnych, niepełnosprawnych, a także na rzecz dzieci z rodzin pozostających w niedostatku.

Czym zajmuje się wolontariusz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie?

 • pomaga dzieciom w nauce,
 • organizuje czas wolny dzieci i młodzieży,
 • pomaga osobom starszym i niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego, w integracji ze środowiskiem lokalnym oraz w przezwyciężaniu barier i poczucia osamotnienia,
 • współpracuje ze służbami społecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakresie działań środowiskowych, organizacji zabaw dla dzieci i imprez okolicznościowych (np. Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora).

Jak zostać wolontariuszem?

 • Spotkaj się z koordynatorem wolontariatu, którego siedziba jest właściwa według Twoich oczekiwań i lokalizacji środowiska wymagającego wsparcia, celem określenia własnych potrzeb i zapoznania się z ofertą prac wolontarystycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który otrzymasz od koordynatora wolontariatu. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią musisz mieć zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 • Podpisz porozumienie o współpracy określające wymiar i zakres świadczeń (w przypadku osoby niepełnosprawnej podpis składa rodzic/opiekun prawny).

O czym należy pamiętać?

Każdy wolontariusz powinien pamiętać o tym, aby:
... być osobą, na którą można liczyć i której można zaufać,
... wytrwale i odpowiedzialnie dążyć do celu,
... powierzone zadania wykonywać sumiennie, rzetelnie i z satysfakcją,
... o nowych pomysłach i sposobach działania poinformować koordynatora,
... wykorzystać szansę poznania i zdobycia nowych doświadczeń,
... uszanować innych takimi, jakimi są,
... w sytuacjach problemowych skontaktować się z koordynatorem.

Dane teleadresowe koordynatorów wolontariatu:

   • Filia Nr 1 MOPR - ul. Lubartowska 6-8
    Obszar działania: Sławin, Sławinek, Śródmieście, Wieniawa, Stare Miasto
    kontakt z koordynatorem: tel. 81 466 54 25,
   • Filia Nr 2 MOPR - ul. Hutnicza 1a
    Obszar działania: Kośminek, Tatary, Bronowice, Zadębie, Hajdów, Felin, Majdan Tatarski,
    kontakt z koordynatorem: tel. 81 466 54 39,
   • Filia Nr 3 MOPR - ul. Mieszka I nr 4
    Obszar działania: Konstantynów, LSM, Węglin, Czuby
    kontakt z koordynatorem: tel. 81 466 54 80,
   • Filia Nr 4 MOPR - al. Kompozytorów Polskich 8
    Obszar działania: Czechów, Kalinowszczyzna w części, Ponikwoda
    kontakt z koordynatorem: tel. 81 466 55 04,
   • Filia Nr 5 MOPR - ul. Nałkowskich 114
    Obszar działania: Dziesiąta, Wrotków, Abramowice, Za Cukrownią, Zemborzyce, Głusk
    kontakt z koordynatorem: tel. 81 466 55 36,
   • Dział ds. pomocy środowiskowej MOPR - ul. Marii Koryznowej 2d
    tel. 81 466 53 32,
    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat