Menu

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", od dnia 1 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie przestaje być realizatorem programu i nie będzie przyjmował wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (tzw. 300+) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Postępowania w sprawie świadczenia dobry start będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosku o świadczenie 300+ do ZUS będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej - za pośrednictwem:

  • bankowości internetowej, udostępniającej taką możliwość;
  • portalu Emp@tia;
  • portalu PUE ZUS.

Szczegółowe informacje dotyczące składnia wniosków oraz warunków realizacji programu "Dobry start" dostępne są na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (www.gov.pl/web/rodzina).

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat