Menu

 

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża aktywnie uczestniczy w przeciwdziałaniu marnowania żywności. Prowadzi odbiór żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia z kilku sklepów wielkopowierzchniowych z Lublina. Obowiązujące Wytyczne MRiPS dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 regulują możliwość przekazywania wyżej wymienionych produktów beneficjentom zakwalifikowanym do Podprogramu 2023.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób najbardziej potrzebujących, pragniemy objąć je dodatkowym wsparciem w postaci produktów żywnościowych z krótkim terminem przydatności do spożycia.

Aby otrzymać dodatkową pomoc w postaci produktów żywnościowych z krótkim terminem przydatności do spożycia, należy dostarczyć prawidłowo wystawione skierowanie uprawniające do odbioru żywności w ramach Podprogramu 2023 do Punktu Wydawania Żywności PCK ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin. Również pod tym samym adresem będą wydawane paczki żywnościowe począwszy od dnia 7 listopada 2023, w każdy wtorek oraz czwartek w godzinach 11.00-13.00.

Z uwagi na to, że PCK nie ma wpływu na ilości żywności oraz rodzaj asortymentu, który otrzymujemy danego dnia ze sklepów, zastrzega sobie prawo do:

 • niewydawania w danym dniu żywności bez wcześniejszego informowania (może zaistnieć sytuacja, że sklepy danego dnia nie przekażą produktów),
 • wydawania paczek żywnościowych dla beneficjentów z różnym asortymentem (produkty oraz ilości jakie otrzymamy mogą być niepodzielne),
 • obsłużenia tylko części osób, które w dniu wydawania paczek stawią się po odbiór (będzie decydowała kolejka).

Ponadto informujemy:

 • Dystrybucji podlega wyłącznie żywność nadająca się do spożycia, w terminie przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości, której utrata walorów estetycznych lub wyglądu produktów (albo ich opakowań) nie kwalifikuje do przeznaczania ich jako odpady i umożliwia ich dalsze wykorzystanie do spożycia. Wyłączone z dystrybucji są napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, a także napoje energetyczne i napoje gazowane/niegazowane zawierające dodany cukier.
 • Lubelski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża) zapewnia bezpieczne warunki przechowywania żywności przed jej udostępnieniem odbiorcy końcowemu (np. warunki chłodnicze).
  OPR podejmuje działania w celu zapobiegania marnowaniu żywności z darowizn udostępnianej odbiorcom końcowym, w tym jest zobowiązana poinformować odbiorcę końcowego o bezpiecznych warunkach przechowywania udostępnionej żywności oraz o terminie jej przydatności/ważności do spożycia.
 • OPR informuje odbiorcę końcowego, że przyjęcie żywności z darowizn jest nieodpłatne i w pełni dobrowolne, a OPR nie odpowiada za wady artykułów spożywczych powstałe w wyniku działań odbiorcy (np. nieodpowiednie warunki przechowywania lub zbyt długie przechowywanie, itp.).
  Żywność z darowizn, której dystrybucja podlega dofinansowaniu z Programu, jest udostępniana bezpośrednio odbiorcom końcowym – nie może być przekazywana innym organizacjom w celu przygotowania posiłków dla odbiorców końcowych.
 • OPR dokumentuje ilość żywności z darowizn wydanej odbiorcom końcowym na wzorze ewidencji, która stanowi załącznik 3a do Wytycznych. Ewidencja jest sporządzana w podziale na grupy artykułów spożywczych: warzywno-owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne i rybne, cukier, w tym słodycze, tłuszcze, dania gotowe, napoje bezalkoholowe / bez dodanego cukru. Artykuły nienależące do żadnej z wymienionych grup lub udostępniane odbiorcom końcowym w formie gotowych zestawów, OPR wykazuje w kolumnie „miks spożywczy”. Miks spożywczy nie obejmuje artykułów wyłączonych z dystrybucji, o których mowa w pkt. 2.1. Wytycznych.
 • Żywność z darowizn OPR wydaje wyłącznie osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 na podstawie załączników nr 5 (skierowanie). Żywność z darowizn może być udostępniana odbiorcom końcowym od dnia wydania Wytycznych, nie dłużej niż do dnia zakończenia dystrybucji żywności w ramach Podprogramu 2023, wskazanego w cz. V Wytycznych.

 

Kontakt:

Lubelski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża
20-150 Lublin; ul. Bursaki 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.lublin.pck.pl

 

W związku z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pomocy żywnościowej wydawanej w ramach niemarnowania żywności, Lubelski Zarząd Województwa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie współpracuje z siecią handlową i prowadzi odbiór żywności z krótkim terminem przydatności do spożycia z kilku sklepów tej sieci w Lublinie.
Obowiązujące Wytyczne MRiPS dotyczące Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 regulują możliwość przekazywania wyżej wymienionych produktów beneficjentom zakwalifikowanym do Podprogramu 2023.

Aby skorzystać z dodatkowej pomocy w postaci artykułów spożywczych z krótkim terminem przydatności do spożycia, należy dostarczyć prawidłowo wystawione skierowanie uprawniające do odbioru żywności w ramach Podprogramu 2023 do biura Lubelskiego Zarządu Województwa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie, ul. Puchacza 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Również pod tym samym adresem będą wydawane produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia, w każdym tygodniu od środy do piątku w godzinach 13.00-15.00.

Artykuły będą wydawane osobom, które dostarczyły aktualne skierowanie i zadeklarowały chęć udziału w mechanizmie. Osoby te są informowane o możliwości odbioru artykułów w konkretnym dniu.
W związku z tym, że Lubelski Zarząd Wojewódzki PKPS nie ma wpływu na ilość oraz rodzaje artykułów, które odbieramy z danego sklepu, zastrzegamy sobie prawo do:

 • wydawania paczek żywnościowych z różnym asortymentem,
 • wydawania paczek dla różnej ilości osób w danym dniu w zależności od ilości otrzymanej żywności.

Zgodnie z zapisami w Wytycznych:

 • Dystrybucji podlega wyłączenie żywność nadająca się do spożycia, w terminie przydatności do spożycia lub minimalnej trwałości, której utrata walorów estetycznych lub wyglądu produktów (albo ich opakowań), nie kwalifikuje do przekazania ich jako odpady i umożliwia ich dalsze wykorzystanie do spożycia. Wyłączone z dystrybucji są napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, a także napoje energetyczne i napoje gazowane/niegazowane zawierające dodany cukier.
 • Lubelski Zarząd Wojewódzki PKPS zapewnia bezpieczne warunki przechowywania żywności przed jej udostępnieniem odbiorcy końcowemu (np. warunki chłodnicze). OPR podejmuje działania w celu zapobiegania marnotrawieniu żywności z darowizn udostępnianej odbiorcom końcowym, w tym jest zobowiązana poinformować odbiorcę końcowego o bezpiecznych warunkach przechowywania udostępnionej żywności oraz o terminie jej przydatności/ważności do spożycia.
 • OPR informuje odbiorcę końcowego, że przyjęcie żywności z darowizn jest nieodpłatne i w pełni dobrowolne, a OPR nie odpowiada za wady art. spożywczych powstałe w wyniku działań odbiorcy (np. nieodpowiednie warunki przechowywania lub zbyt długie przechowywanie, itp.). Żywność z darowizn, której dystrybucja podlega dofinansowaniu z programu, jest udostępniana bezpośrednio odbiorcom końcowym – nie może być przekazywana innym organizacjom w celu przygotowania posiłków dla odbiorców końcowych.
 • OPR dokumentuje ilość żywności z darowizn wydanej odbiorcom końcowym na wzorze ewidencji, która stanowi załącznik 3a do Wytycznych. Ewidencja jest sporządzona w podziale na grupy artykułów spożywczych: warzywno-owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne i rybne, cukier w tym słodycze, tłuszcze, dania gotowe, napoje bezalkoholowe/bez dodanego cukru. Artykuły nienależące do żadnej z wymienionych grup lub udostępnianie odbiorcom końcowym w formie gotowych zestawów, OPR wykazuje w grupie „miks spożywczy”. Miks spożywczy nie obejmuje artykułów wyłączonych z dystrybucji, o których mowa w pkt 2.1 Wytycznych.
 • Żywność z darowizn OPR wydaje wyłącznie osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 na podstawie załączników nr 5 (skierowanie). Żywność z darowizn może być udostępniania od dnia wydania Wytycznych, nie dłużej niż do dnia zakończenia dystrybucji żywności w ramach Podprogramu 2023, wskazanego w cz. V Wytycznych

 

Kontakt:
Lubelski Zarząd Województwa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie
ul. Puchacza 8
20-323 Lublin
tel. (81) 744-89-47
www.pkpslublin.org

 

Caritas Archidiecezji Lubelskiej dołączyła do wydawania żywności w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Celem jest udzielanie pomocy osobom najbardziej potrzebującym poprzez dystrybucję żywności i działania towarzyszące np. warsztaty kulinarne. Wsparcie to zaplanowane jest na najbliższych 5 lat począwszy od początku 2024 roku.

Skierowania wystawiane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie przyjmowane są od grudnia 2023 aż do wyczerpania miejsc w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej ul. Wyszyńskiego 2 w Lublinie w dniach roboczych godz 8-14 od poniedziałku do piątku. Miejsce dystrybucji żywności będzie dostosowywane na miarę możliwości do zamieszkania osób korzystających.

Na każdego członka rodziny/osobę zaplanowane jest przekazanie 34 kilogramów żywności rocznie Np. rodzina 4 osobowa otrzyma 34 kg x 4 = 136 kilogramów żywności.

Artykuły żywnościowe w programie to:
groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, makaron jajeczny świderki, mąka pszenna, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, fasolka po bretońsku

Dodatkowo każdy może otrzymać żywność z krótkim terminem przydatności wydawaną w jadłodajni Anielska Przystań Al. Unii Lubelskiej 15 mieszczącej się obok siedziby Caritas. Wytyczne MRiPS w zakresie Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 dają możliwość przekazywania otrzymanych produktów uprawnionym beneficjentom.

Żywność wydawana jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku godzinach 11-13.

 

Kontakt:
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Ul. Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
Tel. (81) 532 95 71; 534 00 33 00

 

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat