Menu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 listopada bieżącego roku weszły w życie istotne zmiany w dotychczasowych zasadach przyznawania dodatku węglowego. Zgodnie z nowelizacją przepisów kilka rodzin mieszkających w odrębnych lokalach pod jednym adresem może otrzymać kilka dodatków węglowych, a nie jak dotychczas jedno świadczenie.

Nowe przepisy ograniczają zatem stosowanie zasady "jeden dodatek węglowy na jeden adres" w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

 • pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe,
 • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
 • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,
 • każda z rodzin ma osobny piec węglowy lub jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

Spełnienie powyższych wymogów weryfikowane będzie w drodze wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawców.

warningWażne! Termin na składanie wniosków o dodatek węglowy mija w dniu 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe warunki uzyskania dodatku węglowego w oparciu o znowelizowane przepisy znajdują się w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Miasto Lublin rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy. To nowa forma wsparcia finansowego dla osób ogrzewających swoje domy i mieszkania węglem kamiennym, brykietem lub pelletem.

W przypadku Miasta Lublin głównym realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, który weryfikuje dane zawarte we wnioskach, przyznaje, a następnie wypłaca świadczenie. Natomiast wnioski o dodatek można składać w formie papierowej wyłącznie w Biurach Obsługi Mieszkańców, czynnych w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7.45 do 16.45; w środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.45 do 15.15 w następujących lokalizacjach:

 • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Wieniawska 14;
 • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Filaretów 44;
 • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Szaserów 13-15;
 • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Franciszka Kleeberga 12a;
 • Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Wolska 11.

W celu usprawnienia weryfikacji składanych wniosków oraz wypłaty dodatku węglowego prosimy o dołączenie do wniosku kopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wraz z potwierdzeniem złożenia lub zaświadczenia z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin potwierdzającego złożenie deklaracji, w której wskazano węgiel i paliwa węglopodobne jako rodzaj stosowanych paliw grzewczych.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można również przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP
(adres na ePUAP: /MOPR-Lublin/SkrytkaESP) lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej, niż jednego członka gospodarstwa domowego, dodatek przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Dodatek węglowy w kwocie 3000 zł przysługuje gospodarstwu domowemu (jednoosobowemu, lub wieloosobowemu), gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, czyli CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, przy czym paliwa stałe to węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w Gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wypłata dodatku będzie realizowana w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Ważne !

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które nabyło węgiel po gwarantowanej cenie 996,60 zł za tonę, zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przyznawania dodatku węglowego dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, tel. 81 466 53 00, ul. Koryznowej 2d.

Dokumenty do pobrania

Nowe przepisy, które weszły w życie 20 września wprowadziły nowe formy dodatków dla gospodarstw domowych w wysokości:

 • 3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym,
 • 2000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł zasilany olejem grzewczym,
 • 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany wyłącznie skroplonym gazem LPG.

Ustawa nie przewiduje dodatków w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest gaz ziemny czy pompa ciepła. Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie jest objęty gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Tak jak ma to miejsce w przypadku dodatku węglowego, nowe dodatki dla gospodarstw domowych przysługują na jeden adres (jeden dodatek na jeden adres niezależnie od liczby gospodarstw domowych) i będą przyznawane na wnioski zgłoszone zgodnie ze stanem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany będzie w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w formie papierowej będą od poniedziałku (26 września) przyjmowane łącznie w 10 lokalizacjach na terenie Lublina:

 • Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a i ul. Wolskiej 11, w poniedziałki i wtorki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15.
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie: w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz filiach przy ulicach: ul. Lubartowskiej 6-8, ul. Hutniczej, al. Kompozytorów Polskich 8, ul. Nałkowskich 114, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w ustawie.

Istnieje również możliwość złożenia wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (adres na ePUAP:/MOPR-Lublin/SkrytkaESP). Wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego. W celu usprawnienia weryfikacji składanych wniosków oraz wypłaty dodatków prosimy o dołączenie do wniosku kopii deklaracji złożonej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wraz z potwierdzeniem złożenia lub zaświadczenia z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin potwierdzającego złożenie deklaracji, w której wskazano główne źródło ogrzewania i rodzaj stosowanych paliw grzewczych.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Dodatek przysługuje obywatelom polskim zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP oraz grupom cudzoziemców określonym w ustawie.

 

 

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat