Menu

plakat lublin solidarny z ukrainą
Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Допомога громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc m.in. w postaci: jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, świadczeń rodzinnych oraz z pomocy społecznej.

Відповідно до ст. 31 сек. 1 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесено до реєстру PESEL, мають право на допомогу, зокрема у вигляді: одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, сімейної допомоги та соціальної допомоги.

Wnioski można składać:

  • Centrum Pomocy obywatelom Ukrainy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
    ul. Zemborzycka 88-92
    poniedziałek - piątek: od 7.30 do 15.30

Заяви можна подати:

Wnioski do pobrania (наведені програми для завантаження)

formularz kwalifikujący do przyznania pomocy (формуляр кваліфікаційний на надання допомогти)

wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (заява на виплату одноразової фінансової допомоги)

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat