Menu

flagagodlo

 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Miejska Lublin realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu

"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023


wartość dofinansowania w 2022 roku z budżetu państwa: 3 326 000 zł
łączny koszt programu: 4 157 500 zł


Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Posiłek w szkole i w domu przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat