Menu

flagagodlo
 
"Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030" w roku 2023


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie jest realizatorem zadania pt. "Edukacja prozawodowa - działania podnoszące kwalifikacje lubelskich Romów", w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, które zostało przeznaczone do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83 w poz. 14 ustawy budżetowej na 2023 r. Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Termin realizacji zadania:
01.05.2023r. - 31.12.2023r.

Dofinansowanie/całkowita wartość zadania:
68 040,00 zł

Cel zadania:
Celem zadania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności młodzieży oraz osób dorosłych niezbędnych do podjęcia pracy oraz wzrost aktywności zawodowej i poprawa dostępu do rynku pracy społeczności romskiej zamieszkującej Miasto Lublin, wzrost motywacji uczestników do aktywnego poszukiwania pracy, wzrost pewności siebie poprzez uzyskane kwalifikacje, diagnozowanie, podniesienie niskiego statusu społecznego jak również aktywizacja nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych Romów.
W ramach zadania planowane jest sfinansowanie udziału młodzieży i osób dorosłych pochodzenia romskiego w kursach i szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności:

  • Kurs - "Prawo jazdy kat. B",
  • Kurs - "Operator wózków widłowych",
  • Kurs - "Stylizacja paznokci/manicure",
  • Szkolenie - "Barber".
Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat